Công nghệ Sanitized

3 Tháng Bảy 2019  
Công nghệ Sanitized
(593 Lượt xem)

Công nghệ Sanitized xử lý kháng khuẩn giúp đệm luôn sạch sẽ, an tâm và khỏe mạnh lâu dài khi sử dụng. (Sanitized antimicrobial treated mattress ticking by Regnecy means long-lasting freshness and peace of mind.)